Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2017 r.

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych na usługi usuwania odpadów szpitalnych sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), kody 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03 jako dodatkowe kryterium oceny ofert określono możliwość utylizacji odpadów o dodatkowych kodach 13 02 08, 14 06 03 (40%).

Czy takie kryterium prawidło zastosowano?

W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych na usługi usuwania odpadów szpitalnych sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), kody 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03 jako dodatkowe kryterium oceny ofert określono możliwość utylizacji odpadów o dodatkowych kodach 13 02 08, 14 06 03 (40%).

Czy takie kryterium prawidło zastosowano?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?