Czy dopuszczalne jest składanie dokumentacji oraz uzupełnień dokumentacji z podpisami elektronicznymi nagranych na płyty CD wraz z wydrukami zawierającymi tylko podpisy elektroniczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z uwagi na różne interpretacje i wymagania urzędów w związku ze zmianą przepisów dotyczących sposobu składania kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania inwestycji na środowisko na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach proszę o informację:

Czy dopuszczalne jest składanie dokumentacji oraz uzupełnień dokumentacji z podpisami elektronicznymi nagranych na płyty CD wraz z wydrukami zawierającymi tylko podpisy elektroniczne (bez odręcznych podpisów autorów)?

Czy jednak powinny to być wydruki z podpisami odręcznymi, a na płytach dopuszcza się zarówno skan z podpisami, jak i dokumenty podpisane elektronicznie?

Czy załączniki opatrzone podpisami odręcznymi mogą być kopią oryginalnego dokumentu, czy za każdym razem muszą być opatrzone oryginalnymi odręcznymi podpisami (np. załączniki geologiczne czy inne specjalistyczne, które Inwestor przekazuje autorowi KIP/Raportu?

Czy jeżeli organ prowadzący postępowanie nie określił sposobu wniesienia uzupełnienia, dopuszczalna jest odpowiedź wyłącznie poprzez platformę ePUAP, czy za każdym razem należy przedkładać wydruki wraz z płytami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX