Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27.02.2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - dalej r.o.t.w.w. dopuszczalne jest rozliczanie dostawców ścieków według odczytów wodomierzy zamontowanych przez dostawców ścieków na wodzie z własnych ujęć wody, czy należy stosować tylko normy ryczałtowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?