Czy dopuszczalne jest przekazywanie przez lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy obecnie obowiązujących przepisach lekarz może udzielać informacji o stanie zdrowia telefonicznie?

Czy lekarz, który podejmie się udzielić informacji o stanie zdrowia osobie bliskiej powinien tą osobę wylegitymować, sprawdzić stopień pokrewieństwa, zarejestrować fakt udzielania informacji w dokumentacji medycznej?

W jakim zakresie można udzielać informacji o stanie zdrowia rodzinie pacjenta nieprzytomnego?

Czy przy udzielaniu informacji o stanie zdrowia można pokazać rodzinie dokumentację medyczną np. kartę zleceń lekarskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX