Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydziały w ramach jednego urzędu gminy/miasta mogą przekazywać pomiędzy sobą dane mieszkańców, tj. czy na przykład wydział ewidencji ludności może przekazać wydziałowi podatków np. z rejestru PESEL np. adres zamieszkania/zameldowania, nr PESEL mieszkańca? Posiadanie takich danych przez wydział podatków jest niezbędne do realizacji obowiązków wydziału. Czy też wydział podatków zobowiązany jest do oficjalnego zwrócenia się do wójta/burmistrza/prezydenta o udostępnienie takich danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?