Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy i zatrudnionym w trakcie roku (nie uwzględnianym w momencie naliczania odpisu na ZFŚS) pracodawca ma obowiązek wypłacić świadczenia z ZFŚS?

Czy dopuszczalne są postanowienie regulaminu, zgodnie z którymi:

prawo do świadczeń z ZFŚS nabywa się po roku zatrudnienia,

pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje połowa świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?