Czy dopuszczalne jest ponowne wystawienie skierowania na badania lekarskie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezes zatrudniony na umowę o pracę dostał skierowanie na wykonanie badań ,,okresowych’’ 16-08-2016. Miał je wykonać do 22-09-2016 r. Badania okresowe nie zostały wykonane. Ponownie wystawiono kolejne skierowanie na badania okresowe 17-07-2017 r. (tak bez badań był około 10 miesięcy). Badania okresowe tym razem wykonano dnia 18-07-2017 r. z data następnego badania okresowego 18-07-2019 r. Kolejne skierowanie na badanie okresowe wystawiono dnia 28-06-2019 r. nie wykonano w terminie. Wystawiono przed wizytą kolejne skierowanie na badanie okresowe 30-10-2019 r. badanie wykonano 31-10-2019 r. z terminem następnego badania okresowego 31-10-2022 r. pyt1. Jak powinno się prawidłowo postąpić w takiej sytuacji i czy prawidłowo wystawiano skierowanie powtórne okresowe tuż przed wizytą U LMP 30-10-2019 r.

pyt 2. J ak prawidłowo postąpić  w przypadku kolejnych badań niezrealizowanych w terminie np. 02-11-2022. Jeśli terminowo badania nie zostaną wykonane należy bezpośrednio wystawić skierowanie na badania okresowe przed badaniem a może wstępne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX