Czy dopuszczalne jest aneksowanie z mocą wsteczną umowy w sprawie zamówienia publicznego? - OpenLEX

Czy dopuszczalne jest aneksowanie z mocą wsteczną umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził dwa przetargi - jeden na budowę chodnika i drugi na dostawę i montaż ławek, koszy i innych elementów na wybudowanym chodniku. W obu przetargach zamawiający przewidział możliwość wydłużenia terminu realizacji - przy dostawach - w przypadku przedłużających się robót budowlanych. W obu przetargach wygrał ten sam wykonawca. W przetargu na roboty zamawiający przedłużył termin wykonania. Dostawa miała nastąpić do 1.08.2019 r., 7 sierpnia wykonawca zwrócił się do zamawiającego z pismem o wydłużenie terminu na dostawę i montaż ławek. Przedłużenie terminu jest zasadne, ponieważ do 1 sierpnia nie ukończono robót budowlanych.

Co ma zrobić zamawiający?

Czy może zawrzeć aneks z datą 7 sierpień obowiązujący od 1 sierpnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX