Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego poinformował zamawiającego o tym, że (z dniem ...) planuje zbyć część swojego przedsiębiorstwa na rzecz X. W ramach tej czynności prawnej dotyczącej zbycia części przedsiębiorstwa planowane jest również przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Wykonawca poinformował o tym fakcie zamawiającego pisemnie. Zapis w zawartej umowie - "wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy."

Jak ma postąpić zamawiający?

Jak w tej sytuacji wyglądają warunki udziału w postępowaniu?

Czy należy żądać ich spełnienia od przedsiębiorstwa X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?