Czy dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie sposobu rozliczania się zamawiającego z wykonawcą na podstawie płatności częściowych, gdy pierwotne warunki zamówienia przewidywały jedynie płatność końcową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalna jest zmiana umowy o zamówienie publiczne (tryb podstawowy bez negocjacji) dotycząca zmiany sposobu rozliczania się zamawiającego z wykonawcą (przejście z płatności na podstawie wyłącznie faktury końcowej za wykonanie zamówienia, jak wskazano w pierwotnie podpisanej umowie, na płatności poprzez faktury częściowe)?

Wykonawca argumentuje swój wniosek o zmianę umowy w tym zakresie m.in. trwającą wojna, wprowadzeniem krótkich terminów płatności przez dostawców, co powoduje konieczność zaangażowania znacznych środków własnych itp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX