Czy dopuszczalna jest prawnie sytuacja, gdy stroną umowy z NFZ jest SP ZOZ, a wszyscy pracownicy obsługujący karetki (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki) są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SP ZOZ realizuje umowy z NFZ w zakresie państwowego ratownictwa medycznego.

Czy dopuszczalna jest prawnie sytuacja, gdy stroną umowy jest SP ZOZ, a wszyscy pracownicy obsługujący karetki (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki) są na umowach cywilno-prawnych?

SP ZOZ wypowiedział umowy o pracę pielęgniarkom i ratownikom i podpisał z nimi kontrakty. Lekarze już wcześniej wykonywali usługi w ramach umów cywilno-prawnych.

Czy jest przepis, który dopuszcza tylko określony procent udziału podwykonawcy w realizacji umowy z NFZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX