Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2017 r. pomiędzy zamawiającym a wykonawcą została zawarta na okres 24 miesięcy umowa na wykonywanie przeglądów i napraw instalacji. W umowie określono odrębną kwotę na przeglądy i odrębną na naprawy. W umowie zawarto też mechanizm zgodnie z którym w przypadku wyczerpania przed upływem terminu realizacji umowy kwoty przeznaczonej na naprawy, ewentualne dalsze naprawy będą finansowane z kwoty przeznaczonej na przeglądy, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na przeglądy. Wyczerpanie obu tych kwot oznaczało zakończenie realizacji umowy przed przewidywanym okresem 24 miesięcy. W trakcie realizacji umowy wystąpiła awaria, która spowodowała konieczność dokonania naprawy za kwotę która przekraczała nie tylko pozostałą do dyspozycji kwotę na naprawy ale również pozostałą do dyspozycji kwotę przeznaczoną na przeglądy.

Odnośnie art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. pojawia się jednak problem o jaką kwotę można zwiększyć wartość przedmiotowej umowy tj. czy umowę można zwiększyć o całość kwoty, za którą zostanie wykonana naprawa, czy jedynie o taką kwotę, która nie może zostać sfinansowana ("nie mieści się") w ramach dotychczasowej umowy?

W ocenie zamawiającego umowę można zwiększyć jedynie o brakującą kwotę bo jedynie w tym zakresie można mówić o okolicznościach, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?