Czy dopłaty wniesione do spółki komandytowej są opodatkowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy spółki komandytowej zamierzają podjąć uchwałę o wniesieniu dopłat do spółki komandytowej. Możliwość wnoszenia dopłat przewiduje umowa spółki komandytowej.

Czy wniesienie takich dopłat spowoduje powstanie przychodu w spółce komandytowej z uwagi na brzmienie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 11 CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX