Czy dopłaty unijne dla rolników wypłacane przez ARIMR należy wliczyć do dochodu nieopodatkowanego ustalając prawo do zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2021 r.

PYTANIE

Czy na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, dopłaty unijne dla rolników wypłacane przez ARIMR należy wliczyć do dochodu nieopodatkowanego ustalając prawo do zasiłku rodzinnego na podstawie art. 3 pkt 1 lit. c tiret dziewiąte ustawy o świadczeniach rodzinnych (nie podlegają opodatkowaniu z uwagi na brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 47d ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) - dalej u.p.d.o.f.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX