Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zamierza dokonać zamiany nieruchomości na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. Sporządzony został operat szacunkowy określający wartość zamienianych nieruchomości. Z uwagi na nierówną wartość zamienianych nieruchomości osoba fizyczna winna dokonać dopłaty na rzecz gminy.

Czy dopłata z tytułu zamiany nieruchomości może zostać rozłożona na raty na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?