Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzja o warunkach zabudowy w rodzaju inwestycji określa, że inwestycja obejmuje budowę trzech jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Natomiast jako funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu określa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie bliźniaczej. Inwestycja dotyczy dwóch działek. Inwestor zaprojektował budynki mieszkalne. Na planie zagospodarowania działki są to trzy bryły. Z projektu architektoniczno-budowlanego wynika, że każda część budynku posiada swoje fundamenty, swoje ściany, oddylatowane miedzy sobą, wspólny dach.

Czy są to domy jednorodzinne sztuk sześć w zabudowie bliźniaczej, czy są to trzy domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej?

Decyzja o warunkach zabudowy rodzi wątpliwości, bo nie da się spełnić wymagania, że trzy domy jednorodzinne mają stanowić zabudowę bliźniaczą, bo wówczas powstaje półtora bliźniaka

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?