Czy domki letniskowe zlokalizowane na gruntach klasy IIIb podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej i opłatom na rzecz funduszu ochrony gruntów rolnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy domki letniskowe zlokalizowane na gruntach klasy IIIb podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej i opłatom na rzecz F.O.G.R., czy należy zastosować art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX