Czy dom samotnej matki może zatrudnić pracownika socjalnego i asystenta rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło pismo informujące, o umieszczeniu matki z dzieckiem w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi oraz postanowienie Sądu o współpracy z asystentem rodziny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r., § 3 ust. 1 pkt 2 ust. 2, w zakresie terapeutyczno-wspomagającym.

W Domu dla Samotnych Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży świadczone są usługi odpowiednio do potrzeb tj. psycholog, pedagog, terapeuta, prawnik, pracownik socjalny i inna osoba niezbędna do prawidłowego funkcjonowania domu.

Zgodnie z § 4.1 ww. rozporządzenia, dom świadczy usługi w zakresie terapeutyczno-wspomagającym w oparciu o indywidualny plan wsparcia opracowany niezwłocznie dla przyjętych do domu przez wyznaczoną osobę kierującą domem, pracownika domu.

Stosownie do art. 47 ustawy o pomocy społecznej oraz cytowanego wyżej rozporządzenia, dom jest ośrodkiem wsparcia dla rodziny w kryzysie, który kompleksowo wspiera rodzinę, również w zakresie usług asystenta. Dom, w którym znajduje się matka z dzieckiem nie ma asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego.

Czy pracownicy OPS-u z gminy, w której znajduje się DSM są zobowiązani wykonywać postanowienie Sądu, czy Dom Samotnej Matki powinien we własnym zakresie realizować postanowienie, zatrudniając odpowiednią kadrę?

Czy dom samotnej matki może zatrudnić pracownika socjalnego i asystenta rodziny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX