Czy dom pomocy społecznej będący jednostką organizacyjną prowadzoną przez powiat może prowadzić działalność gospodarczą? - OpenLEX

Czy dom pomocy społecznej będący jednostką organizacyjną prowadzoną przez powiat może prowadzić działalność gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dom pomocy społecznej będący jednostką organizacyjną prowadzoną przez powiat może prowadzić działalność gospodarczą, tj. czy może wyodrębnić kilka miejsc i zawierać umowy cywilnoprawne na pobyt stały w placówce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX