Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dołączone do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przekroje geologiczne i karty otworów wiertniczych powinny być opatrzone podpisem geologa dokumentatora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?