Czy dołączenie kopii umów z podwykonawcami do oferty w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez NFZ naraża kierownika SP ZOZ-u na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z powodu zawarcia umowy przed zawarciem kontraktu z NFZ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2011 r.

PYTANIE

Czy wymóg dołączenia kopii umów podpisanych z podwykonawcami wyłonionymi w trybie Prawa zamówień publicznych bądź ustawy o zakładach opieki zdrowotnej do oferty składanej do konkursu ofert ogłoszonego przez NFZ na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu zadań zespołów ratownictwa medycznego, nie naraża kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na odpowiedzialność określoną w art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z powodu zawarcia umowy przed zawarciem kontraktu z NFZ?

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9 zarządzenia Nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do oferty świadczeniodawca dołącza kopię zawartej umowy z podwykonawcą albo zobowiązania podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem. Również projekt nowego zarządzenia potwierdza ten wymóg. Wymóg ten obowiązuje od kilku lat odnośnie szerokiego katalogu kontraktowanych świadczeń zdrowotnych np. na NPL.

Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zarówno w trybie art. 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jak i Prawa zamówień publicznych stanowi zaciągnięcie zobowiązania w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX