Czy dokumenty wystawiane w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów muszą być przetłumaczone na języki obce krajów, do... - OpenLEX

Czy dokumenty wystawiane w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów muszą być przetłumaczone na języki obce krajów, do których przemieszczanie odpadów ma miejsce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy międzynarodowe przemieszczanie odpadów i międzynarodowy transport odpadów to to samo, czy są to dwie odrębne rzeczy?

Czy firma transportowa musi posiadać jeszcze dodatkowo zezwolenia/zgłoszenia dotyczące transportu odpadów w krajach, w których taki transport będzie wykonywała w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów?

Czy odpady w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów muszą trafiać do odzysku lub unieszkodliwiania wyłącznie w instalacjach, czy też takie procesy mogą być realizowane poza instalacjami, a samo słowo "instalacja" użyte w przepisach nie oznacza instalacji zdefiniowanej w prawie polskim?

Czy dokumenty w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów, tj. wystawione w ramach obowiązku uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody i obowiązku informowania, muszą być dodatkowo przetłumaczone na języki obce krajów, do których takie przemieszczanie ma miejsce, czy też dokumenty te w języku polskim będą w tych krajach akceptowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX