Czy dokumenty przeznaczone do zniszczenia są odpadem? - OpenLEX

Czy dokumenty przeznaczone do zniszczenia są odpadem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dokumenty przeznaczone do zniszczenia są odpadem?

Jeśli zleceniodawca nie zakwalifikuje tego jako odpad, firma niszcząca podlega pod decyzje na zbieranie?

W ramach oddania dokumentów firma niszcząca de facto w momencie niszczenia wytwarza odpad i dopiero w tym momencie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Należy przy tym stwierdzić, że firma niszcząca podlega jedynie pod zezwolenie na wytwarzanie odpadów po osiągnięciu limitu, w zależności czy będzie to przemysłowa niszczarka stacjonarna (instalacja) czy też mobilna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX