Czy dokumenty księgowe mogą być gromadzone i przechowywane jedynie w wersji elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Centrum usług wspólnych obsługuje jednostki gminne m.in. w zakresie obsługi księgowo-rachunkowej, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji VAT, rejestrów, JPK, prowadzenie obsługi płacowej, kasowej i bankowej, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, rozliczanie dochodów, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych dokumenty księgowe (m.in. faktury, polecenia księgowania, opisy, zestawienia obrotów i sald, sprawozdania) mogą być gromadzone i przechowywane jedynie w wersji elektronicznej?

Czy rozliczenie i zapłata faktury może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentów elektronicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX