Czy dokumenty bhp powinny być opracowane także w języku zrozumiałym dla zatrudnianego cudzoziemca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniamy Ukraińca jako powierzenie z innej firmy, w której jest on zatrudniony na umowę zlecenia.

Która firma zleca szkolenie i badanie lekarskie - macierzysta czy ta, która bierze pracownika na zasadzie powierzenia?

Czy wszystkie dokumenty bhp muszą być tłumaczone na język rosyjski?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX