Czy dokumentację szczepień przeciwko Sars-COV-2 należy prowadzić zarówno w CESR jak i w dokumentacji medycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tymiński Radosław
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy prowadzić dokumentację medyczną związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w postaci zalecanych szczepień ochronnych przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)?

Zgodnie z art. 21c ust. 3 u.c.z.. do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 nie stosuje się przepisów art. 19, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 - co oznacza, iż nie stosuje się art. 19 ust. 6 oraz art. 19 ust. 8, czyli nie stosuje się odesłania, które zostały w nich zawarte do art. 17 ust. 2-6 oraz 17 ust. 8. Zgodnie natomiast z § 4 r.m.z.c. dokumentowanie kwalifikacji i przeprowadzenia szczepienia odbywa się w Karcie Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 u.p.p., prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.s.i.o.z.

Czy takie stanowisko jest prawidłowe?

NFZ wskazuje, że "Dokumentacja będzie prowadzona w systemach Centrum e-Zdrowia, natomiast informacja o szczepieniu musi znaleźć się również w dokumentacji podmiotu leczniczego, który uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2." https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nabor-do-narodowego-programu-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2-o-co-pytaja-placowki-medyczne,7867.html

Czy dokumentację medyczną należy prowadzić tylko w systemie "ministra"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX