Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dokumentację konkursową (koncepcję oraz opis przebiegu pracy zawodowej) z postępowania na stanowisko dyrektora szkoły należy zwrócić kandydatowi?

Jeżeli tak to proszę podać podstawę prawną. Co należy zrobić z dokumentacją, która nie została otwarta przez komisję (zgodnie z zarządzeniem burmistrza o konkursie oferty składało się w zamkniętych kopertach), gdyż kandydat przed konkursem oznajmił, że wycofuje swoja kandydaturę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?