Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2016 r.

PYTANIE

Spółka cywilna (PKPiR, podatek liniowy) dokonała sprzedaży towaru spółce mającej siedzibę w Niemczech. Sprzedaż udokumentowano fakturą VAT, jednak należność wynikająca z faktury nie została uregulowana. Spółka cywilna uzyskała informację, iż dłużnik został postawiony w stan upadłości i będzie przeprowadzone postępowanie upadłościowe celem zaspokojenia wierzycieli. Wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych i nie jest przedawniona.

Czy jeżeli spółka cywilna uzyska jeden z dokumentów wskazanych w art. 23 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f., to będzie mogła skorzystać z możliwości zaliczenia tej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

Czy dokument wydany przez sąd w Niemczech i przetłumaczony na język polski spełnia warunki wskazane w ustawie tak samo jak dokument wydany przez polskie sądy?

Czy tylko i wyłącznie orzeczenie sądu niemieckiego, które zawiera rozstrzygnięcie określone w art. 23 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f. może stanowić podstawę do zaliczenia wierzytelności do kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?