Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Grodzka Eliza
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie na usługę udzielenia pożyczki i nie stawiał warunków udziału w postępowaniu, że jedynie banki mogą wziąć udział w tym przetargu. Jednocześnie postawiono warunek ekonomiczno-finansowy złożenia potwierdzenia posiadanych środków finansowych w banku. Bank zapytał, czy zamiast tej informacji może przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności bankowej na terenie Polski. W przypadku wykonawców prowadzących działalność bankową istnieje możliwość udzielania przez nich pożyczek, ale możliwość wykonania takiego zamówienia w kontekście ich sytuacji ekonomicznej i finansowej nie opiera się na posiadaniu zdolności kredytowej lub środków w innych bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Czy zamawiający może przyjąć takie spełnienie tego warunku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?