Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadam dokument nazwany "Faktura nr 1". Zawiera ona nazwę towaru, ziemniaki, oraz kwoty netto, VAT 5% oraz brutto, a także adnotację "zapłacono gotówką". Dokument został wystawiony przez podmiot, który nie figuruje w ewidencji przedsiębiorców (CEiDG) ani też nie jest podatnikiem VAT czynnym, w związku z czym nie miał prawa wystawienia faktury z VAT.

Czy na podstawie tego dokumentu wartość netto mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Czy też podstawą do zaliczenia w koszty powinna być faktura VAT RR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?