Czy dokument EDPR można uznać za prawidłowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A wystawia dokumenty EDPR na odpady opakowaniowe z aluminium. W I kwartale 2022 roku na aneksach nr VII do dokumentów EDPR pojawiał się proces recyklingu R13 i R4 oraz pośrednik. Na samym dokumencie EDPR był zaś proces R4 i podana ostateczna instalacja X. Organizacja Odzysku, dla której były przeznaczone dokumenty EDPR, zwróciła firmie A uwagę na tę sytuację. Okazuje się, że gdy X ma przepełnione magazyny - odpady są przekierowywane do pośrednika/magazynu, który jest właśnie wymieniony w aneksach nr VII. Firma A posiada umowę z X na takie rozwiązanie.

Czy dokument EDPR można uznać za prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX