Czy doktorant, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego, może być objęty ubezpieczeniem społecznym rolników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2021 r.

PYTANIE

Czy osoba (rolnik), który podlega pod ubezpieczenie społeczne w KRUS, jeżeli po zakończeniu studiów podejmie dalszą pracę naukową i w związku z tym jako doktorant będzie otrzymywał stypendium (zgłoszony zostanie do ZUS z kodem 1812), będzie miał nadal prawo do podlegania pod ubezpieczenie społeczne rolników czy straci to prawo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX