Czy dokonując zmiany użytkowania magazynów na punkt zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, należy uzyskać decyzję środowiskową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2016 r.

PYTANIE

Do burmistrza wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Adaptacji istniejących budynków magazynowych na punkt zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne". Do wniosku dołączono cały katalog odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, w tym również złom. We wniosku inwestor zaznaczył, że chce uzyskać decyzję środowiskową w związku z ubieganiem się o wydanie decyzji na zbieranie odpadów. W rozmowie telefonicznej inwestor stwierdził jednak, że w związku z wezwaniem starosty wystąpił o zmianę sposobu użytkowania z budynków magazynowych na punkt zbierania odpadów. Adaptacja polegać będzie na uporządkowaniu pomieszczeń oraz wyposażeniu w odpowiednie pojemniki, kontenery, skrzynie do magazynowania odpadów. Działalność polegać będzie na przyjęciu odpadów i ich zważeniu, przekazaniu przyjętych odpadów do wyznaczonego dla każdego rodzaju odpadów miejsca magazynowania oraz przekazaniu zebranych odpadów do uprawnionych odbiorców.

Czy decyzję środowiskową należy wydać na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś., odnosząc się tylko do zbiórki złomu?

Czy należy wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o przewidywane ilości zbieranych odpadów?

Jeśli tak, to czy należy uzupełnić wskazaną kartę o wszystkie ilości zbieranych odpadów, czy tylko ilości zebranego złomu?

Gdyby się okazało, że inwestor rezygnuje ze zbiórki złomu, to prowadzenie postępowania byłoby zasadne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access