Czy dokonując legalizacji budynku gospodarczego PINB zobowiązany jest sprawdzić również legalność budynków wchodzących w skład zabudowy zagrodowej i siedliska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie w sprawie wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę budynku gospodarczego (art. 48 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. sprzed nowelizacji). W toku postępowania administracyjnego inwestor przedłożył projekt budowlany. Wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budynek zlokalizowany jest w terenach zabudowy zagrodowej w obrębie istniejących siedlisk osadniczych. Jako zabudowę zagrodową projektant wskazał budynek mieszkalny inwestora wybudowany na działce sąsiedniej. Niemniej jednak nie przedłożył pozwolenia na budowę tego budynku mieszkalnego.

Czy dokonując legalizacji budynku gospodarczego PINB zobowiązany jest sprawdzić również legalność budynków wchodzących w skład zabudowy zagrodowej i siedliska?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access