Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 czerwca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Czy dokonane od 26 sierpnia 2011 r. ograniczenie terminu z art. 89a ust. 2 pkt 5 u.p.t.u. z 5 do 2 lat jest zgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności oraz z dyrektywą 2006/112/WE?

Wierzyciel w art. 89a ust. 2 pkt 5 u.p.t.u. ograniczony jest terminem dwuletnim, gdy tymczasem w przepisie art. 89b regulującym obowiązki dłużnika nie ma żadnych ograniczeń, a więc ograniczeniem jest jedynie ogólny termin przedawnienia zobowiązania podatkowego tj. 5 lat. Zobowiązanie nierzetelnego dłużnika, który nie skoryguje podatku naliczonego od przeterminowanych należności ulegnie przedawnieniu po 5 latach, do tego czasu urząd może zweryfikować zobowiązanie i odzyskać nienależnie odliczony podatek. Tymczasem wierzyciel na korektę podatku należnego ma tylko 2 lata od końca roku, w którym wystawiono fakturę. W niektórych przypadkach do tego czasu mogło nawet nie dojść do spełnienia przesłanek do skorzystania z ulgi na złe długi. Zwłaszcza w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2013 r., kiedy to wymagano posiadania przez wierzyciela potwierdzenia, że dłużnik otrzymał zawiadomienie o zamiarze skorzystania z ulgi (dłużnik mógł np. uporczywie nie odbierać korespondencji, bądź termin zapłaty należności został prolongowany przez zawarcie ugody). Może więc dojść do sytuacji, że Skarb Państwa uzyska ten sam VAT dwukrotnie - raz gdy wpłacił go sprzedawca, a drugi raz odzyskując od dłużnika nienależnie odliczony podatek od przeterminowanych zobowiązań.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?