Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

Spółka komandytowa zamierza przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeden ze wspólników spółki nie zamierza przystąpić do spółki przekształconej, a w związku z tym złoży oświadczenie o nie przystąpieniu do spółki i wystąpi z żądaniem wypłaty zgodnie z art. 565 k.s.h. Wypłata odszkodowania dla nie przystępującego do spółki Wspólnika nastąpi po przekształceniu, a więc w spółce z o.o. i zostanie określona na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający wpisanie spółki przekształconej do KRS.

Czy dokonana przez spółkę z o.o. wypłata będzie stanowić koszty uzyskania przychodu dla wypłacającej odszkodowanie spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?