Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dofinansowanie ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotną osobę niepełnosprawną w ramach pomocy de minimis w ramach Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. jest przychodem, a wydatki sfinansowane tą dotacją stanowią koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?