Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi będzie wnioskował o udzielenie 14 dniowego urlop wypoczynkowy na przełomie roku tj. w terminie od 20.12.2018 r. do 03.01.2019 r., oraz o wypłacenie dofinansowania z ZFŚS. W Regulaminie ZFŚS są następujące zapisy: ust 1. "Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje pracownikom raz w roku. ust. 2 "Pracownik ubiegający się o dofinansowanie wypoczynku jest zobowiązany wykorzystać urlop w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych". ust. 5. "Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4, będzie wypłacane: a) na podstawie wniosku pracownika o dofinansowanie wypoczynku (załącznik nr 4 do Regulaminu) i zatwierdzonego wniosku o udzielenie urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych, b) nie później niż jeden dzień przed wykorzystaniem urlopu, o którym mowa w pkt a), jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wpłynie do komórki organizacyjnej ds. pracowniczych nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem urlopu. Jeżeli pracownik wykorzysta urlop przed ustaleniem planu finansowego Funduszu na dany rok to wówczas dofinansowanie będzie wypłacone po zatwierdzeniu planu.". Czy pracownik może wykorzystać urlop na przełomie roku. I czy można mu wypłacić dofinansowanie z ZFŚS?.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?