Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie (realizujące cele statutowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 CIT), posiadające jednocześnie status organizacji pożytku publicznego, w ramach działalności statutowej, rozważa:

a. udzielenie pożyczki spółce celowej (w której jest jedynym udziałowcem) na realizację celów statutowych tego podmiotu (które są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia), i/lub,

b. udzielenie poręczenia zobowiązań kredytowych ww. spółki celowej, które zostaną zaciągnięte na realizację celów statutowych tego podmiotu (które są zbieżne z celami statutowymi stowarzyszenia).

Czy dochód stowarzyszenia wydatkowany na realizację przedsięwzięć opisanych w pkt. a-b powyżej będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lub art. 17 ust. 1 pkt 6c CIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?