Czy dofinansowanie, jakie pracownik otrzyma z funduszu w 3 różnych zakładach, jest czynnikiem mającym wpływ na sytuację materialną i życiową pracownika i powinien wykazać je w oświadczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole pracują osoby, które posiadają dodatkowe zatrudnienie także w innych zakładach pracy. W każdym zakładzie pobierają świadczenia z funduszu socjalnego i składają oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Czy dofinansowanie, jakie pracownik otrzyma z funduszu w 3 różnych zakładach, jest czynnikiem mającym wpływ na sytuację materialną i życiową pracownika i powinien wykazać je w oświadczeniu? Czy takie dofinansowanie nie powinno być brane pod uwagę przy ocenia sytuacji materialnej i życiowej pracownika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access