Czy dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON stanowi koszty uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jastrząb Marta
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2005 r.

PYTANIE

Czy dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON stanowi koszty uzyskania przychodów?

Spółdzielnia jest ZPCH i otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, o którą to kwotę dokonuje się korekty kosztów. Urząd Skarbowy we Wrocławiu podał, że wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane przez PFRON nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów? Natomiast inny urząd skarbowy podał, że dochód ustalony podlega zwolnieniu przedmiotowemu, który stanowi że wolne od podatku są dotacje i subwencje i dopłaty otrzymane z PFRON uzyskanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i w związku kwalifikacja podatkowa dotacji otrzymanych z PFRON powoduje, że została one wyłączone z dochodu podlegającego opodatkowaniu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access