Czy dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wnioskowała o udzielenie pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS na pracowników: jednokrotnie w roku 2020 ( podstawa prawna: art. 31 zo) r., w 2021 r. czterokrotnie (podstawa prawna: 31 zy ust. 1) oraz w 2021 r. o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych ze środków FGŚP w przypadku znacznego obniżenia dochodów (podstawa prawna: 15gga). Wskazana wyżej pomoc została podmiotowi udzielona. W chwili obecnej WUP powołując się na interpretację Ministerstwa Rozwoju; Pracy i Technologi z 8.03.2021 r. wskazuje, że przedsiębiorąca może otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie w przypadku, jeżeli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Tym samym twierdzi, że jeżeli przedsiębiorca obok pomocy w postaci dofinansowania do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z FGŚP otrzymał pomoc w postaci zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie 31 zo specustawy, a więc w zakresie tego samego tytułu prawnego zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego świadczenia.

Czy stanowisko WUP-u jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX