Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X (zleceniobiorca) wynajmuje pomieszczenia spółce Y (zleceniodawcy), która wykorzystuje je do prowadzenia działalności medycznej (prowadzi tam badania kliniczne). Tytułem najmu spółka X otrzymuje miesięcznie czynsz od spółki Y w stałej kwocie, płatny do 14 każdego miesiąca. Zgodnie z zawartą umową najmu, zleceniobiorcy (X) przysługuje od zleceniodawcy (Y) dodatkowo tzw. bonus za wykonane usługi medyczne w wysokości 5% wartości zrealizowanych przez zleceniodawcę (Y) usług w wynajmowanych pomieszczeniach. Bonus będzie płatny po zakończeniu każdego kwartału do 14 dnia miesiąca następującego po zamknięciu kwartału. Spółka X wystawia faktury za bonus po zakończonym każdym kwartale ze stawką 23% i rozlicza VAT należny w miesiącu wystawienia faktury. Spółka Y uważa, że bonus nie podlega pod VAT i powinna być wystawiona nota obciążeniowa.

Czy dodatkowe wynagrodzenie za zrealizowany obrót w wynajmowanych pomieszczeniach jest odrębną usługą, czy stanowi element usługi kompleksowej, jaką jest najem? Czy spółka X powinna wystawić fakturę, czy notę obciążeniową? Jeśli fakturę, to kiedy powstanie obowiązek podatkowy od tej sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?