Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2010 r.

PYTANIE

Polska spółka z o.o. (czynny podatnik VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT PL), dokonuje sprzedaży swoich wyrobów do odbiorców w Polsce, w państwach z UE i spoza UE. Czasami otrzymuje od kontrahentów faktury, noty (lub inne dokumenty) związane z reklamacją wysłanych wyrobów. Na dokumentach tych są:

-

koszty materiałowe (naszych wadliwych wyrobów oraz np. materiałów, które kontrahent zużył do poprawy tych wyrobów lub na dalszym etapie produkcji),

-

koszty usług (np. dodatkowych czynności sortowania wyrobów, dodatkowego szycia itp., które odbiorca poniósł w związku z dostarczeniem przez naszą firmę wadliwych wyrobów, koszty dodatkowego transportu do odbiorców finalnych, koszty wystawienia reklamacji itp.).

Spółka nie rozpoznaje importu usług w przypadku, gdy usługi te są wykonywane na terenie poza Polską i towary nie wracają do kraju (usługi na ruchomym majątku rzeczowym).

Jak należy postąpić w przypadku dodatkowego transportu (np. z terenu Węgier na teren Niemiec)?

Czy należy rozpoznać wewnątrzwspólnotowy transport towarów, a jeśli tak, to kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Czy znaczenie ma fakt, że kontrahent wystawia fakturę dopiero po kilku miesiącach?

Czy powinniśmy opodatkowywać podatkiem VAT wszystkie tego rodzaju sytuacje?

Jeśli tak, to kiedy rozpoznawać import usług?

Kontrahenci zagraniczni zazwyczaj obciążają nas poniesionymi kosztami dopiero po kilku miesiącach, a obciążenia te dotyczą różnych wysyłek, z różnych okresów (nawet lat).

Czy można uznać, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta?

A może uznawać takie sytuacje za znajdujące się poza regulacją VAT obciążenia poniesione przez kontrahentów (dodatkowe koszty) w związku z reklamacją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?