Czy dodatkowe koszty nabycia maszyny i różnice kursowe ująć jednorazowo w koszty podatkowe czy powiększyć o tę kwotę koszt zakupu maszyny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka sprzedała maszynę do leasingu, którą następnie odkupiono od leasingu. Maszynę przyjęto w wartości początkowej takiej samej jak wartość sprzedana, ale na koncie 080 zostały naliczone dodatkowe koszty nabycia tej maszyny i różnice kursowe.

Czy należy ująć jednorazowo w koszty podatkowe dodatkowe koszty nabycia tej maszyny i różnice kursowe, czy też należy dla celów ustalenia wartości początkowej i amortyzacji podatkowej koszt zakupu maszyny powiększyć o dodatkowe koszty tej maszyny i różnice kursowe wyksięgowane z kona 080?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access