Czy dodatki wraz z składkami ZUS za 2004 r. możemy uznać za błąd podstawowy i jako stratę z lat ubiegłych pokryć z kapitału rezerwowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2005 r.

PYTANIE

W sierpniu 2005 r. poznaliśmy stanowisko Komisji Głównego Inspektora Pracy z 9 lutego 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta w przypadku braku rekompensaty pracy w tych dniach innym dniem wolnym. W świetle tej interpretacji art. 151 k.p. wypłaciliśmy pracownikom dodatki za okres od stycznia 2004 r. do lipca 2005 r. Nie stanowią one mało znaczącej kwoty.

Czy w związku z tym możemy wypłaty wraz ze składkami ZUS za 2004 uznać za błąd podstawowy i jako stratę z lat ubiegłych pokryć z kapitału rezerwowego? Czy całość wypłat możemy uznać za koszt podatkowy bieżącego roku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access