Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obliczając opłatę za pobyt pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym wlicza się do dochodu dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie, dodatek energetyczny, który świadczeniobiorca otrzymuje razem z emeryturą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?