Czy dodatek za rozłąkę oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej stanowi dochód pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik planuje skorzystać ze świadczeń przyznawanych z pomocy społecznej.

Czy w zaświadczeniu o dochodach pracownika należy wykazać dodatek za rozłąkę i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX