Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego osobie, która zatrudniona jest w wojsku lub w policji i nie ma odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne?

W związku z tym nie ma możliwości dostarczenia zaświadczenia z organu emerytalno-rentowego o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych ani też druku imiennego raportu miesięcznego potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Czy takim osobom ww. dodatek nie przysługuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?