Czy dodatek węglowy należy wypłacić wnioskodawcy, który złożył poprawnie wypełniony wniosek jako pierwszy? - OpenLEX

Czy dodatek węglowy należy wypłacić wnioskodawcy, który złożył poprawnie wypełniony wniosek jako pierwszy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Weryfikując deklaracje w CEEB napotykamy się z takimi sytuacjami:

1) że na jeden adres, dom jednorodzinny czasami jest złożonych kilka deklaracji, np. mąż złożył, potem żona złożyła albo ta sama osoba 2 razy.

Czasami pod jednym adresem mieszka kilka rodzin (dziadkowie, rodzice i dzieci), każda rodzina ma swoje wejście i swój piec i te rodziny same sobie poskładały deklaracje na swój piec. Deklaracje jednak są poprawne albo czasami błędne, nie ma eksploatacji zaznaczonej, którą deklaracje wówczas brać za prawidłową?

Jeden adres ma różnych 5 deklaracji, złożonych przez różne osoby.

2) pierwsza deklaracja poprawna, kolejna już błędna na ten sam adres.

Która jest wówczas prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX